Darmowa dostawa

Dostawa nawet jutro!

2500 dostępnych produktów!

Poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w naszej firmie:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BAN-FOOD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500844, adresem do doręczeń: ul. Za Ogrodem 53, 31-990 Kraków, NIP 9452178327, REGON 12305986.
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą̨ poczty tradycyjnej pod adresem: Ban-Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Za Ogrodem 53, 31-990 Kraków, poczty elektronicznej pod adresem: […] oraz pod numerem telefonu: +48 690 690 746.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej z Ban-Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 6 ust. 1 ppkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zrealizowania zamówień. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa realizacji zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia, odstąpienia lub wykonania ostatniej z zawartych przez Państwa z Administratorem umów sprzedaży, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od jej wykonania, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenia treści takiej umowy w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych, będą przetwarzane przez maksymalny okres 6 lat od wygaśnięcia, odstąpienia lub wykonania umowy. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail lub numer telefonu) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu.
  6. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: […], pocztą tradycyjną na adres: Ban-Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Za Ogrodem 53, 31-990 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie spółki, w godzinach otwarcia firmy.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.